13.6 Byggemoms

Der gælder særlige regler for moms ved byggeri, og der skelnes overordnet mellem “byggeri for egen regning” og “byggeri for fremmed regning”. Byggemomsen betales på samme måde, som udtagningsmomsen – altså ved en ekstra indbetaling af salgsmoms, medmindre virksomheden har fuld fradragsret for momsen. Når byggevirksomheder leverer byggearbejder m.v. mod vederlag, skal der betales moms […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden