13.5 Udtagningsmoms

Reglerne om udtagningsmoms benyttes i mange sammenhæng, bl.a. ved udtagning af varer fra den momspligtige virksomhed i de tilfælde, hvor virksomheden har opnået hel eller delvis fradragsret ved indkøbet, fremstilling m.v. af varerne. Reglerne om udtagning gælder også fast ejendom samt udtagning af ydelser. Den velkendte kantinemoms har bl.a. hjemmel i udtagningsreglerne. Ved udtagning forstås […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5624").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5624.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden