13.4.3 Generelle fakturakrav ved brug af brugtmomsordningen

Fakturaen skal leve op til de almindelige krav (læs mere om generelle fakturakrav i kapitel 9 “Bogføring, angivelse, diverse mv.”. Der må ikke angives et momsbeløb eller øvrige oplysninger på fakturaen, hvorudfra momsbeløbet kan beregnes. Samtidig skal det fremgå af fakturaen, at varen er solgt via af brugtmomsordningen. Eksempler på sætninger, som Skattemyndighederne selv har […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5618").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5618.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden