13.4.1.1 Metode 1

Individuel opgørelse af købs- og salgspris – anvendes, når varens individuelle købs- og salgspris er kendt. Ved brug af denne metode er momsgrundlaget 80% af forskellen mellem varens købs- og salgspris. Hvis købsprisen overstiger salgsprisen, beregnes der ikke brugtmoms, og den negative moms kan ikke fradrages. Hvis momsbeløbet derimod er positivt, medtages det i regnskabet […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden