13.2.2 Elektronisk leverede ydelser via internettet (platforme)

Når en formidler leverer elektronisk leverede ydelser via fx en markedsplads eller portal, formodes det, at formidleren formidler disse ydelser i eget navn, men for udbyderen af disse ydelsers regning; Dette medmindre det modsatte kan bevises. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at det er muligt at identificere, hvem der, for så vidt angår moms, […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 13.2.1 Formidling af momsfritagne ydelser13.2.3 Formidling i eget navn >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden