13.1 Opsigelse – suspension

Kun relevant hvis medarbejderen ikke har mulighed for at kvittere for modtagelse via e-mail eller ved at underskrive. Indeholder bla. detaljer om følgende vilkår: 1. Opsigelsens begrundelse 2. Suspension begrundelse 3. Løn 4. Ferie 5. Bonus 6. Aktieoptioner 7. Konkurrenceklausul og/eller kundeklausul 8. Fratrædelsesdato 9. Tilbagelevering af effekter 10. Tavshedspligt m.m. Medarbejder bedes kvittere for at have modtaget opsigelsen / suspensionen. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden