13.6.1 Indledning

Særligt i forbindelse med ansatte med bopæl i et andet land end arbejdsstedet og ved ind- og udstationeringer opstår spørgsmålet om, hvilket lands lov der overhovedet gælder for ansættelsen.  Personalejura omfatter alene de regler, der gælder i Danmark (og ikke i andre lande), og det er derfor væsentligt at få fastslået om dansk ret overhovedet […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 13.5.1 Indledning13.6.2 Anlæggelse af retssag - ”værneting” >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden