13.2.6 Særlige godtgørelser og kompensationer

Visse typer af godtgørelser og kompensationer vil være helt skattefri for den ansatte, og tilsvarende ikke berettige arbejdsgiver til fradrag (!). Det gælder typisk for følgende betalinger: Godtgørelse for mangler/fejl ved ansættelsesbeviser (se afsnit 3.4.3)Godtgørelse for overtrædelse af forskels- og/eller ligebehandlingsloven i forbindelse med afslag på ansøgninger (se afsnit 10.3.1) (men ikke godtgørelser i forbindelse […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 13.2.5 Fratrædelsesgodtgørelser13.2.7 Variabel aflønning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1863").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1863.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden