13.12.4 Hvordan registreres en indberetning? 

Alle indberetninger skal registreres i overensstemmelse med førnævnte fortrolighedsforpligtigelse, medmindre en indberetning falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde. I så fald skal indberetningen afskaffes.  En indberetning må imidlertid kun opbevares så længe, som det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at opfylde kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere, eller hvis der er en legitim grund til fortsat […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1943").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1943.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden