13.10.3 Arbejdsgivers regreskrav mod den ansatte

Erstatningsansvarslovens § 23 indeholder i realiteten 4 forskellige regler, fordelt på bestemmelsens tre stykker.  Stykke 1 omhandler arbejdsgiverens regreskrav mod den ansatte. Som anført, vil arbejdsgiver være erstatningsansvarlig over for den skadelidte tredjemand efter DL 3-19-2, hvis den ansatte har handlet uagtsomt som led i udførelsen af sit arbejde, og dette har ført til en skade. […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden