13.10.2 Erstatningsansvarslovens § 23

Allerede umiddelbart efter anden verdenskrig påbegyndes imidlertid diverse udvalgsarbejder i forhold til at regulere ansattes retsstilling i forhold til dels skadelidte tredjemænd og dels i forhold til arbejdsgiver. Og siden midt firserne har reglen i erstatningsansvarslovens § 23 reguleret spørgsmålet. Erstatningsansvarslovens § 23 er sålydende: ”§ 23 Erstatning, som en arbejdsgiver har måttet udrede som […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 13.10.1 Indledning13.10.3 Arbejdsgivers regreskrav mod den ansatte >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden