13.10.1 Indledning

Allerede med bestemmelsen i Danske Lov (DL) 3-19-2 fra 1683 har det været nedfældet i dansk ret at arbejdsgivere bliver erstatningsansvarlige for de skader, deres ansatte forvolder over for tredjemand når dette sker som led i den ansattes udførelse af sit arbejde, og under forudsætning af, at den ansatte har handlet uagtsomt.  Den ansatte er […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden