12.7.4 ”Kombinerede klausuler” (konkurrence- og kundeklausul på samme tid)

Som tidligere nævnt kan der også efter de nugældende regler indgås/pålægges såvel en konkurrenceklausul som en kundeklausul på samme tid. En sådan klausul kaldes en kombineret klausul. Betingelserne for såvel konkurrenceklausuler som for kundeklausuler skal være opfyldt – ellers kan lønmodtageren ikke pålægges en kombineret klausul. Betingelserne er beskrevet ovenfor. Hvis arbejdsgiver vælger en kombineret […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1632").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1632.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden