12.7.4 ”Kombinerede klausuler” (konkurrence- og kundeklausul på samme tid)

Som tidligere nævnt kan der også efter de nugældende regler indgås/pålægges såvel en konkurrenceklausul som en kundeklausul på samme tid. En sådan klausul kaldes en kombineret klausul. Betingelserne for såvel konkurrenceklausuler som for kundeklausuler skal være opfyldt – ellers kan lønmodtageren ikke pålægges en kombineret klausul. Betingelserne er beskrevet ovenfor. Hvis arbejdsgiver vælger en kombineret […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden