12.6 Lønmodtageres opfindelser og IP-rettigheder

I Danmark vil lønmodtagere, der som led i deres ansættelse udvikler ip-rettigheder (opfindelser, mønsterrettigheder, brugsmodeller, software eller ophavsretligt beskyttede værker, i vid udstrækning skulle affinde sig med, at disse intellektuelle rettigheder automatisk overgår til arbejdsgiver. Dette er som klart udgangspunkt tilfældet når lønmodtageren er ansat til at udvikle sådanne ip-rettigheder, og lønmodtageren har gjort dette, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 12.5 Tavshedspligt12.7.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden