12.3 Lydighedspligten

Som ansat er man ligeledes underlagt en streng lydighedspligt. Lydighedspligten indebærer, at man er forpligtet til at anerkende og acceptere, at det er arbejdsgiver, der leder og fordeler arbejdet. Lønmodtageren skal derfor loyalt følge de instrukser om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, som arbejdsgiver med rimelighed stiller. Det er klart at der er en grænse for, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 12.2.3 Loyalitet i forbindelse med opsigelse/fratræden12.4 Sandhedspligt >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1616").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1616.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden