12.6.2 Særlige regler for ejerforeninger

Der findes en afgørelse fra 1997, hvor den tidligere Told- og Skattestyrelse anerkender, at en ejerforening kan momsregistreres. Afgørelsen er ikke offentlig tilgængelig, men er gengivet i Skattestyrelsens Juridiske Vejledning afsnit D.A.3.1.4.4. Der var tale om en ejerforening, der på vegne af medlemmerne afholdte en række udgifter, som denne viderefakturerede hertil. Foreningen bestod nærmere bestemt […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5565").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5565.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden