12.4.1.2 Hvordan skal fradragsretten opgøres?  

Fradragsretten fordeles først og fremmest efter de almindelige regler; altså fuld momsfradragsret for udgifter der alene kan henføres til lokaler der anvendes til momspligtige formål, og ingen fradragsret for udgifter der alene kan henføres til lokaler der anvendes til momsfrie formål. Når omkostningen både vedrører lokaler der benyttes blandet, det vil sige lokaler der anvendes […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5529").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5529.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden