12.3 Momsgrundlaget ved ændret hensigt

Når ved en vurdering efter reglerne gennemgået ovenfor er vurderet, at man som virksomhed m.fl. skal opkræve moms ved salg af fx en ny bygning, skal momsgrundlaget opgøres. Normalt ville vi lægge den endelige salgspris til grund ved opgørelse af grundlaget for momsberegningen; Det er imidlertid ikke tilfældet når vi har med fast ejendom at […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden