12.2.3 Salg af rettigheder over fast ejendom

Når en virksomhed, som agerer i egenskab af afgiftspligtig person, overdrager tinglige rettigheder over en fast ejendom og disse giver indehaveren en brugsret hertil, er der tale om salg af fast ejendom, som skal momses, hvis der er tale om salg af en ny bygning eller en byggegrund og rettigheden er givet vilkår, som kan […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden