12.2.1 Hvornår opstår momspligten

Hvis salget foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, skal der som udgangspunkt, opkræves moms i disse tilfælde: Byggegrunde Nye bygninger I momsloven forstås ved byggegrunde; Et ubebygget areal, som efter planloven, eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er underordnet om der […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 12.2 Salg af fast ejendom12.2.2 Salg af aktier og anparter >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden