11.7.2 Løn og andre vilkår i opsigelsesperioden – suspension og fritstilling

Som det fremgår af afsnit 11.1, er udgangspunktet ved opsigelse at parternes forpligtelser over for hinanden sådan set fortsætter på stort set uændrede vilkår i opsigelsesperioden. Det betyder, at den ansatte skal have sin sædvanlige løn til sædvanlig betalingstid i opsigelsesperioden. Som klart udgangspunkt tilkommer det imidlertid arbejdsgiver at beslutte, om arbejdsgiver i opsigelsesperioden ønsker […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 11.7.1 Indledning11.7.3 Variabel løn i forbindelse med fratrædelse >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden