11.7.1 Indledning

I forbindelse med et ansættelsesophør vil der selvsagt skulle finde et økonomisk opgør sted. Udgangspunktet er selvsagt at den ansatte skal have løn i opsigelsesperioden på fuldstændig sædvanlig vis, ligesom der alt afhængig af årsagen til ansættelsesophøret tillige måske skal betales diverse godtgørelser og kompensation (se afsnit 11.7.3-11.7.4 nedenfor). Også feriepengebalancen skal håndteres (se kapitel […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1588").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1588.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden