11.5.4 Bortvisning med tilbageværende kraft

I udgangspunktet vil en bortvisning have virkning fra det tidspunkt, hvor bortvisningen modtages af medarbejderen, da en bortvisning har samme effekt som et påbud. Se nærmere herom under afsnit 11.2.1. Retspraksis har imidlertid i flere tilfælde accepteret, at arbejdsgiver kan bortvise med tilbagevirkninger kraft, når arbejdsgiver først på et senere tidspunkt bliver bekendt med medarbejderens […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1580").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1580.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden