11.4.3.2 Opsigelser begrundet i virksomhedens forhold

I udgangspunktet vil en afskedigelse, der i realiteten er begrundet i virksomhedens forhold, være sagligt begrundet. Det er dog forudsat, at arbejdsgiver i forbindelse med udvælgelsen af medarbejderen, der skal afskediges, alene lægger vægt på lovlige og saglige kriterier.  Hvor arbejdsgiver ikke er i stand til at dokumentere, at der er lagt vægt på sådanne kriterier, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden