11.4.2 Værnet mod usaglig/urimelig opsigelse – Betingelser

Funktionærer – Funktionærlovens § 2b Det fremgår af funktionærlovens § 2b, at en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver i mindst 1 år før opsigelsen, har krav på en godtgørelse, såfremt en opsigelse af funktionæren ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold.  En funktionær vil med andre […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 11.4.1 Indledning11.4.3 Saglighedsvurderingen >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden