11.1 Opsigelse – begreb og formkrav

Den i dansk ret mest sædvanlige anvendelse af ordet ”opsigelse” vil være en tilkendegivelse om ansættelsesforholdets ophør efter udløbet af det for ansættelsesforholdet aftalte opsigelsesvarsel.  Medmindre andet aftales, vil medarbejderen være forpligtet til at udføre sit arbejde som sædvanligt indtil udløbet af opsigelsesvarslet, hvor medarbejderen fratræder sin stilling. Det ses dog også, at ”afskedigelse” anvendes […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden