10.4.2 De almindelige domstole

En ansat/ansøger, der mener at have været udsat for forskelsbehandling kan i stedet også vælge blot at sagsøge arbejdsgiveren direkte ved de almindelige domstole. Det gælder også hvis Ligebehandlingsnævnet eksempelvis ikke har ment at der foreligger en overtrædelse, eller har afvist sagen fordi den forudsætter bevisførelse i form af parts- eller vidneforklaringer.
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1520").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1520.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden