10.4.1 Ligebehandlingsnævnet

Sager om påstået forskelsbehandling kan af den ansatte, herunder ansøgere til stillinger, indbringes for Ligebehandlingsnævnet. Ligebehandlingsnævnet har kompetence til at behandle sager om (påståede) overtrædelser af forskelsbehandlingsloven, og behandler et meget stort antal sager. Ligebehandlingsnævnet offentliggør også (i anonymiseret form) deres afgørelser, og disse udgør relevant praksis. Afgørelserne kan findes her: https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/afgorelser Det er gratis at […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 10.4 Tvisteløsningsfora10.4.2 De almindelige domstole >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden