10.3.2 Under ansættelsen

Forbuddet mod diskrimination gælder også under selve ansættelsen. Forbuddet indebærer, at ansatte ikke må forskelsbehandles under ansættelsen som følge af et eller flere af de ulovlige kriterier. De ansatte må heller ikke udsættes for chikane som følge heraf – et eksempel herpå er nævnt under seksuel orientering, hvor en arbejdsgiver, der groft havde krænket en […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1510").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1510.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden