10.2.6 Kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika

Med virkning fra 1. januar 2022 er også kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika tilføjet som ulovlige karakteristika for forskelsbehandling. Hvor seksuel orientering vedrører objektet for en persons seksuelle lyst, dækker disse karakteristika mere hvorledes personen opfatter sig selv og hvordan dette giver sig udslag over for omverdenen: kønsidentitet dækker over en persons indre og individuelle oplevelse […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 10.2.5 Seksuel orientering10.2.7 National, social eller etnisk oprindelse >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden