10.1 Registreringsafgift

Det fremgår af registreringsafgiftsloven, at der skal betales registreringsafgift af motordrevne køretøjer i Danmark, der registreres i Motorregisteret (se køretøjregistreringsafgiftsloven om køretøjer, der skal registreres i Motorregisteret), førend disse kan anvendes på danske veje. Der skal desuden betales registreringsafgift af påhængs- og sættevogne. Afgiftspligten indtræder jf. registreringsafgiftsloven §§1 og 1 a: Ved registrering i Danmark, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5308").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5308.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden